1. Informații despre MIRJAN 24 SP. Z O.O.

1.1. Prezentul document are rolul de a vă informa asupra datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care dumneavoastră ni le comunicați prin intermediul site-ului web www.mobilier-mirjan24.ro/ (denumit în continuare „site-ul web”), precum și asupra modului în care vom prelucra aceste date.

1.2. Societatea noastră, MIRJAN 24 SP. Z O.O., cu sediul în Łęka Mroczeńska 102, 63-604 Baranów, Polonia, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul 146850432, cod fiscal: 5252575205 (denumită în continuare „Societatea” sau „MIRJAN24”) acționează în calitate de operator de date cu caracter personal în conformitate cu reglementările în vigoare privind protecția datelor, incluzând Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare „Regulamentul general privind protecția datelor” sau „RGPD”).

1.3. MIRJAN24 a desemnat o persoană autorizată pentru protecția datelor cu caracter confidențial, și anume pe Maciej Kaczmarski, cu adresa de e-mail iod@mirjan24.com, cu nr. de telefon +48 62 7826305.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

2.1. Potrivit RGPD, datele cu caracter personal sunt definite ca fiind orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, prin referire la un element de identificare.

2.2. În principiu, reprezintă date personale pe care MIRJAN24 le prelucrează la momentul înregistrării și creării unui cont de utilizator sau la momentul completării formularului pentru achiziționarea produselor, fără înregistrare: numele și prenumele persoanei, adresa de facturare, adresa de livrare, numărul de telefon, adresa de email, datele de facturare, informații bancare (în cazul unui retur/ramburs) cod de client/atribut al contului înregistrat, codul de identificare de tip AWB pentru livrarea produsului comandat etc.

2.3. Datele obținute prin cookie-uri - Pentru a eficientiza navigarea pe site-ul web, pentru a îmbunătăți ofertele de produse și servicii, pentru realizarea unor statistici și pentru campaniile de publicitate, MIRJAN24 utilizează informații despre produsele preferate și achiziționate de clienți. Dacă vă acordați consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor și stocarea lor în browser-ul dumneavoastră, MIRJAN24 va obține date despre vizitele pe paginile web, produsele vizualizate și alte activități efectuate pe pagina web. Dacă doriți să interziceți stocarea cookie-urilor, puteți schimba setările direct în browser-ul dumneavoastră.

2.4. MIRJAN24 nu colectează și nu prelucrează alt gen de date cu caracter personal, cum ar fi cele cu caracter sensibil, astfel cum sunt definite în RGPD.

3. Scopurile și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal

3.1. În procesul de operare a site-ului web, datele menționate la clauza 2.2. sunt exemplificative și, în raport de serviciul utilizat de client, Societatea colectează numai acele date personale minime necesare îndeplinirii scopurilor/activităților realizate.

3.2. Prelucrarea reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

3.3. Scopurile avute în vedere la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de utilizatorul înregistrat sau de clientul care achiziționează produse prin completarea formularului, fără înregistrare, sunt, după caz:

 • desfășurarea relației dintre clienți și MIRJAN24, respectiv pentru preluarea, confirmarea, procesarea, expedierea și facturarea comenzilor;
 • informarea clienților asupra stării comenzi;
 • soluționarea cererilor privind îndeplinirea unei comenzi;
 • procesarea retururilor;
 • rezolvarea plângerilor, a reclamațiilor, primirea feedback-ului furnizat de clienți și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe site-ul web;
 • îndeplinirea obligațiilor legale ce incumbă MIRJAN24, inclusiv obligațiile în materie fiscală și în materie de arhivare;
 • comunicări de marketing;
 • optimizarea activității de marketing;
 • scopuri statistice.

3.4. În vederea prelucrării datelor cu caracter personal pentru scopurile menționate mai sus, temeiurile juridice ale prelucrării sunt:

 • atunci când efectuați o comandă, furnizați datele dumneavoastră pentru livrarea comenzii, efectuați solicitări către MIRJAN24 cu privire la comenzile deja efectuate sau înainte de efectuarea acestora, precum și atunci când creați un cont de utilizator în site-ul web MIRJAN24, temeiul prelucrării datelor cu caracter personal este reprezentat de art. 6, alin. (1), lit. b) din RGPD. Astfel, MIRJAN24 prelucrează datele cu caracter personal în vederea încheierii unui contract cu dumneavoastră, pentru executarea contractului încheiat și pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract. Furnizarea datelor cu caracter personal pentru scopurile menționate în cadrul acestui punct este voluntară. Cu toate acestea, lipsa furnizării acestor date, va duce la imposibilitatea de a efectua comenzi, de a vă fi livrate comenzile, în anumite cazuri, de a primi un răspuns cu privire la solicitările referitoare la comenzi, sau de a beneficia de un cont de utilizator în site-ul web al MIRJAN24;
 • atunci când prelucrarea este necesară în vedere îndeplinirii obligațiilor legale ale MIRJAN24, temeiul prelucrării datelor cu caracter personal este reprezentat de art. 6, alin. (1), lit. c) din RGPD. Reprezintă o prelucrare de date în temeiul obligațiilor legale ale MIRJAN24 prelucrarea datelor de facturare în scopul îndeplinirii obligațiilor fiscale. Lipsa furnizării datelor cu caracter personal pentru astfel de scopuri va duce la imposibilitatea emiterii facturii și, pe cale de consecință, la imposibilitatea achiziționării produselor comercializate prin intermediul site-ului web;
 • atunci când prelucrarea este efectuată pentru îndeplinirea activităților de marketing, precum transmiterea de newsletters, comunicări comerciale, oferte și promoții, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământul dumneavoastră - art. 6, alin. (1), lit. a) din RGPD. În acele cazuri în care prelucrarea datelor cu caracter personal este desfășurată în temeiul consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la o astfel de prelucrare;
 • de asemenea, MIRJAN24 prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul intereselor sale legitime – art. 6, alin. (1), lit. f) din RGPD pentru următoarele scopuri: optimizarea activității de marketing, rezolvarea plângerilor, a reclamațiilor, primirea feedback-ului furnizat de clienți și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe site-ul web, scopuri statistice. Atunci când prelucrarea datelor dumneavoastră are loc în temeiul intereselor noastre legitime, aveți dreptul de a vă opune oricând unei astfel de solicitări, prin transmiterea unei cereri în acest sens la responsabilul cu protecția datelor (Maciej Kaczmarski, e-mail: iod@mirjan24.com) sau printr-o solicitare în scris transmisă la sediul MIRJAN24 (Łęka Mroczeńska 102, 63-604 Baranów, Polonia). Pentru ca solicitarea dumneavoastră să poată fi soluționată în condiții optime, vă recomandăm ca aceasta să conțină un număr minim de date de identificare. În cazul în care solicitarea transmisă de dumneavoastră nu poate duce la identificarea persoanei vizate sau la datele cu caracter personal asupra cărora cererea este adresată, este posibil ca aceasta să nu poată fi soluționată.

4. Categoriile de persoane care au acces la datele cu caracter personal

4.1. În primul rând, datele cu caracter personal sunt prelucrate de către MIRJAN24 și de către personalul său. În acest sens, toate persoanele care au acces la datele cu caracter personal sunt obligate să păstreze confidențialitatea, iar acest angajament se extinde și ulterior încetării colaborării acestora cu MIRJAN24, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

4.2. În calitate de operator, MIRJAN24 autorizează și alte terțe persoane împuternicite cu prelucrarea datelor cu caracter personal (denumite în continuare „persoane împuternicite”), alături de care aceasta își desfășoară activitatea. Prin persoană împuternicită se înțelege orice subiect care prelucrează datele cu caracter personal pentru MIRJAN24, în scopurile și modalitățile prezentate la clauza 3.3. Persoanelor împuternicite le predăm doar acele date care sunt absolut necesare pentru asigurarea serviciilor pe care le desfășoară în raport cu MIRJAN24. Cu toate acestea, MIRJAN24 nu intenționează să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal către state terțe din afara Spațiului Economic European sau organizații internaționale.

5. Durata pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal

5.1. MIRJAN24 prelucrează datele cu caracter personal în scopul îndeplinirii contractului pe toată perioada procesării comenzii.

5.2. În cazul clienților înregistrați, MIRJAN24 va prelucra datele acestora pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior finalizării acestora, în conformitate cu dispozițiile legale obligatorii. Spre exemplu, potrivit dispozițiilor legale din materia contabilității, pentru documentele justificative financiar-contabile, termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite.

5.3. Datele obținute în scopuri de marketing sau statistic prin intermediul cookie-urilor sunt prelucrate de MIRJAN24 pe durata consimțământului dat de client pentru utilizarea cookie-urilor. Dacă clientul solicită interzicerea stocării cookie-urilor, conform precizărilor de la clauza 2.3., datele personale nu vor mai fi prelucrate și utilizate.

5.4. În situația în care clientul își exercită opțiunea de ștergere a contului de utilizator, MIRJAN24 va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale despre produsele oferite de Societate. Totuși, MIRJAN24 dorește să vă informeze că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt necesare prelucrării în conformitate cu precizările anterioare sau cu dispozițiile legale aplicabile.

6. Colectarea, obținerea, domeniul și scopul colectării datelor cu caracter personal

6.1. Administratorul informează Utilizatorii că încredințează prelucrarea datelor cu caracter personal următoarelor entități:

 • - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Cracovia, CIF: 676-248-20-64, nr. Reg. Com. KRS: 0000537197 – în scopul utilizării sistemului de mailing edrone.me, care ajută la trimiterea newsletterului,
 • - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Cracovia, CIF: 676-248-20-64, nr. Reg. Com. KRS: 0000537197: – în scop de marketing, exclusiv pentru nevoile campaniilor de email, sms, social media puse în funcțiune sau indicate de Administrator cu ajutorul sistemului edrone,

6.2. Administratorul informează că utilizează următoarele tehnologii care urmăresc acțiunile întreprinse de utilizator/Client în cadrul paginii web a Magazinului:

 • - coduri de urmărire – în scopul analizei statisticilor paginii web a Magazinului, precum și în scop de marketing, exclusiv pentru nevoile campaniilor de email, sms, social media puse în funcțiune sau indicate de Administrator cu ajutorul sistemului edrone.

7. Drepturile de care beneficiază clienții

7.1. În conformitate cu dispozițiile RGPD, clienții, înregistrați sau fără cont de utilizator, în calitate de persoane vizate, beneficiază de următoarele drepturi:

a. Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de MIRJAN24, conform celor descrise în prezentul document;

b. Dreptul de acces la date prelucrate, fie în timpul înregistrării, fie în timpul plasării unei comenzi, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea MIRJAN24 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și, dacă este cazul, punerea la dispoziție a acestor date, împreună cu detaliile privind activitățile de prelucrare, modalitatea de prelucrare, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc;

c. Dreptul la rectificarea datelor, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, de către MIRJAN24 a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;

d. Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care sunt aplicabile unul sau mai multe dintre următoarele motive:

  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

e. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor, în măsura în care:

 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Societății prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

f. Dreptul la portabilitatea datelor respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către MIRJAN24 către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

g. Dreptul la opoziție, respectiv de a înceta activitatea de procesare pentru următoarele scopuri: marketing direct, cercetare, științifice, istorice, statistice, îndeplinirea unei sarcini în interes public, exercitarea autorității publice, interesele legitime ale operatorului sau ale unor terțe persoane.

h. Dreptul clientului de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România, telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; e mail: anspdcp@dataprotection.ro) sau instanțelor competente, în măsura în care consideră necesar.

8. Securitatea datelor cu caracter personal

8.1. MIRJAN24 asigură securitatea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv cu normele RGPD.

8.2. Toate datele cu caracter personal în formă electronică sunt stocate în baze de date și în sistemele specifice la care au acces numai persoanele care au printre atribuții prelucrarea acestor date în conformitate cu scopul și în limitele precizate în dispozițiile anterioare.

9. Contact

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modalitatea în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și în vederea exercitării drepturilor menționate anterior, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: iod@mirjan24.com. Pentru ca solicitarea dumneavoastră să poată fi soluționată în condiții optime, vă recomandăm ca aceasta să conțină un număr minim de date de identificare. În cazul în care solicitarea transmisă de dumneavoastră nu poate duce la identificarea persoanei vizate sau la datele cu caracter personal asupra cărora cererea este adresată, este posibil ca aceasta să nu poată fi soluționată.

10. Valabilitatea

Prezentul document intră în vigoare începând cu 09.09.2022.