Cuprins

§1 Dispozitii generale

1.1. Prezentul document stabilește Termenii și condițiile (denumite în continuare „termenii și condițiile”) societății MIRJAN24 SP. Z O.O., cu sediul in Łęka Mroczeńska 102, 63-604 Baranów, Polonia înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul 146850432, cod fiscal: 5252575205 (denumită în continuare „Societatea” sau „Vânzătorul”) care reglementează, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, drepturile și obligațiile părților contractante decurgând din vânzarea produselor puse la dispoziție de Societate prin intermediul magazinului online, accesibil la adresa web  http://www.mobilier-mirjan24.ro/ (denumit în continuare „site-ul web”). În acest sens, între Societate, în calitate de Vânzător, și persoana fizică sau juridică care își dorește să achiziționeze produsele oferite, în calitate de Cumpărător, se va încheia un contract de vânzare în conformitate cu acești termeni și condiții.

1.2. Relațiile juridice care apar între Vânzător și Cumpărător, care nu sunt reglementate în mod expres de acești termeni și condiții, sunt reglementate de dispozițiile relevante din Codul civil și din legile speciale.

1.3. Termenii și condițiile reglementează, de asemenea, condițiile de utilizare a site-ului web de către potențialii cumpărători.

1.4. Prevederile termenilor și condițiilor fac parte integrantă din contractul de cumpărare încheiat între vânzător și cumpărător. Alte dispoziții care derogă de la termeni și condiții pot fi convenite în contractul de cumpărare încheiat. În acest caz, dispozițiile derogatorii din contractul de cumpărare au prioritate în fața prevederilor acestor termeni și condiții.

1.5. Prin utilizarea site-ului web și prin plasarea unei comenzi, cumpărătorul confirmă faptul că este informat cu privire la conținutul termenilor și al condițiilor și că își exprimă acordul cu privire la aceștia, în formularea existentă la momentul înregistrării comenzii. În acest sens, în vederea folosirii optime a site-ului, recomandăm cu atenție citirea tuturor termenilor și condițiilor anterior plasării comenzii.

1.6. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări sau completări de orice natură termenilor și condițiilor, fără a fi necesară o notificare prealabilă în acest sens.

1.7. Ne rezervăm dreptul de a suspenda orice formă de activitate de pe site, fără a fi necesară o notificare prealabilă în acest sens.

1.8. Acceptarea produselor și transmiterea comenzii de către cumpărător, precum și confirmarea expresă a acestei comenzi de către vânzător reprezintă încheierea contractului de vânzare în mod valabil în temeiul acestor termeni și condiții. În acest sens, cumpărătorul se obligă să accepte și să respecte termenii și condițiile valabile la acest moment al înregistrării și transmiterii comenzii către vânzător.

1.9. Societatea noastră nu își asumă răspunderea pentru nicio comunicare, reclamă sau alt tip de informații disponibile pe alte site-uri care privesc activitatea noastră.

§2 Detalii privind produsele

2.1. Societatea își asumă obligația de a afișa toate caracteristicile esențiale ale produselor disponibile la vânzare pe site-ul web, astfel încât acestea să permită cumpărătorului identificarea clară a produselor.

2.2. Societatea își rezervă dreptul de a modifica în orice modalitate caracteristicile produselor sau afișate pe site, în conformitate cu dispozițiile legale, fără a fi necesară o notificare prealabilă în acest sens.

2.3. Imaginile utilizate pentru prezentarea produselor sunt cu titlu de prezentare, motiv pentru care pot diferi de produsele livrate în concret, cu privire la caracteristicile acestora (greutate, nuanțe, croi etc.), astfel încât nu reprezintă o obligație contractuală a Societății.

2.4. Abaterea față de dimensiunile mobilierului tapițat este de 3%.

2.5. Societatea nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru utilizarea necorespunzătoare a produselor cumpărate în măsura în care instrucțiunile au fost comunicate conform, dar acestea nu au fost respectate de cumpărător.

2.6. În condițiile în care comanda cumpărătorului conține mai multe produse cu termene de livrare diferite, se va lua în considerare cel mai mare termen de livrare. Produsele vor fi expediate împreună, ținându-se cont de termenul de livrare cel mai îndelungat.

§3 Plasarea comenzii și contul de utilizator

3.1. Cumpărătorul poate achiziționa produsele de pe site-ul web fie pe baza înregistrării și crearea unui cont de utilizator, fie direct, fără înregistrare, prin completarea formularului accesibil pe site-ul web al magazinului.

3.2. Indiferent de opțiunea selectată la plasarea comenzii, cu sau fără înregistrare, cumpărătorul va trebui să accepte termenii și condițiile, în conformitate cu dispozițiile clauzei 2 precizată anterior.

3.3. În momentul înregistrării pe site-ul web și la comandarea produselor, cumpărătorul este obligat să furnizeze informații corecte, complete, actuale și veridice cu privire la datele personale solicitate. În cazul deschiderii unui cont de utilizator, cumpărătorul este obligat să actualizeze datele introduse la orice modificare apărută. Datele furnizate de către cumpărător în contul de utilizator și la plasarea comenzii produselor sunt considerate de către vânzător ca fiind corecte.

3.4. În situația în care cumpărătorul încalcă vreuna dintre obligațiile care îi revin în baza contractului de cumpărare sau în baza termenilor și a condițiilor, incluzând încălcarea obligației de a furniza datele în conformitate cu dispozițiile clauzei 3.3. anterior, vânzătorul poate anula contul de utilizator în orice moment, fără a fi necesară o notificare prealabilă.

3.5. Vânzătorul confirmă către cumpărător primirea comenzii, în cel mai scurt timp, printr-un email la adresa de email comunicată sau prin telefon cu un operator. Mesajul de confirmare va cuprinde totodată prețul produselor comandate și a tarifelor de livrare, precum și alte detalii privind livrarea.

3.6. Contractul de vânzare se consideră încheiat la momentul la care cumpărătorul primește confirmarea și acceptarea comenzii de către vânzător.

§4 Prețul produselor și Condițiile de plată

4.1. Prețul produselor afișat pe site-ul web este întotdeauna menționat ca preț final, incluzând TVA (denumit în continuare „Prețul de achiziție”).

4.2. Prețul produselor este exprimat în RON.

4.3. Prețul de achiziție al produselor afișat pe site-ul web nu include costurile de transport a acestora către cumpărător. Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului și costurile asociate ambalării și livrării mărfurilor la tariful afișat corespunzător pe site. Informațiile privind costurile asociate ambalării și livrării mărfurilor sunt menționate separat.

4.4. Vânzătorul va emite cumpărătorului un document fiscal – factura - cuprinzând plățile efectuate în baza contractului de cumpărare, care va fi transmisă în format electronic la adresa de e-mail a cumpărătorului.

4.5. Factura transmisă cumpărătorului include și tariful de ambalare și livrare.

4.6. Factura este emisă și înregistrată automat în raportările fiscale. Nu se acceptă corecții cu excepția acelor modificări ale facturilor efectuate prin metodele și la termenele legale.

4.7. Având în vedere că Vânzătorul este o societate înregistrată fiscal în conformitate cu legislația din Polonia și se supune astfel reglementărilor fiscale polone, facturile emise de acesta vor prevedea o cota diferită de TVA în funcție de destinatarul acestora (persoană fizică sau persoană juridică).

4.8. Prețul de achiziție al produselor și eventualele costuri asociate livrării conform dispozițiilor anterioare se vor achita integral, în RON.

4.9. Suma integrală se va achita prin următoarele modalități de plată:

4.9.1. Plata la livrare, prin numerar, către reprezentantul firmei de curierat;

4.9.2. Valoarea maximă a plăților în numerar pentru firme este 1000 de lei.

4.9.3. Plata prin transfer bancar, prin cardul de credit.

§5 Politica de returnare

5.1. Cumpărătorul care are calitatea de consumator se poate retrage din contractul de vânzare încheiat cu Societatea, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

5.2. Retragerea din contract prin denunțarea unilaterală a acestuia este aplicabilă doar consumatorilor cumpărători persoane fizice, conform dispozițiilor art. 2 alin. (1) din OUG nr. 34/2014.

5.3. Retragerea din contract este permisă numai produselor livrate prin curier, în baza unui contract la distanță, în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (1) din OUG nr. 34/2014.

5.4. Retragerea din contract se poate face de cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la primirea produsului, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta penalități, prin transmiterea unei notificări în scris către Societate, la adresa de email: info@mirjan24.ro sau purtând data și semnătura cumpărătorului, se va transmite Societății, în atenția Serviciului Juridic la adresa: Str. Fabricii nr. 7A, Baia Mare, cod poștal 430015, jud. Maramureș.

5.5. În această situație, cumpărătorul are obligația de a restitui produsul în termenul de paisprezece (14) zile de la data la care acesta a comunicat Societății decizia sa de retragere din contract.

5.6. Produsul trebuie restituit în aceeași stare în care a fost livrat (împreună cu toate componentele și cu documentele care l-au însoțit), fără a prezenta urme de uzură sau deteriorare.

5.7. Cumpărătorul are obligația de a returna produsele împachetate corespunzător pentru protejarea sau manipularea acestora. În cazul în care produsele returnate sunt împachetate necorespunzător pentru protejare sau manipulare, cumpărătorul rămâne răspunzător față de orice distrugeri, defecte ori descompletări constatate la recepția returului.

5.8. Nu se pot returna:

 • produsele care prezinta modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri;
 • produse confecționate după specificațiile prezentate de cumpărător sau personalizate în mod clar pentru acesta;
 • produse care nu cuprind toate componentele și documentele care le-au însoțit;
 • produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.

5.9. Cumpărătorul are obligația de a suporta costurile de transport pentru returnarea produselor în cazul în care acesta le trimite printr-un curier național sau va fi gratis în cazul în care solicită, prin formular de retur trimis la adresa de email: info@mirjan24.ro, returnarea prin flota Mirjan24.

5.10. Vânzătorul va rambursa prețul primit de la cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la comunicarea de către cumpărător a decizie de retragere din contract, într-una dintre modalitățile de plată precizate la clauza 4.7. anterior.

5.11. 5.11. Pentru transmiterea formularului de returnare, vă rugăm să accesați următorul atașament:

Atasament: Formular de returnare - faceti clic si descarcati

§6 Forța majoră

6.1. Societatea, în calitate de vânzător, nu va fi ținută răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia dintre obligațiile care îi incumba în baza contractului de vânzare, daca neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

6.2. Vânzătorul este obligat să aducă la cunoștință cumpărătorului, imediat și în mod complet, producerea acestui eveniment și să ia orice măsuri la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

6.3. Vânzătorul este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul de forță majoră îl împiedica să ducă la bun sfârșit obligațiile contractuale asumate.

§7 Reclamații

7.1. Reclamațiile privind orice probleme întâmpinate în legătură cu livrarea produselor comandate pot fi transmise la adresa de e-mail: info@mirjan24.ro. Reclamațiile vor fi soluționate în termen de cincisprezece (15) zile.
Pentru a vizualiza instrucțiunile în detaliu privind transmiterea reclamației: VEZI

§8 Protecția datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor), MIRJAN 24 SP. Z O.O., cu sediul in Łęka Mroczeńska 102, 63-604 Baranów, Polonia înregistrată la Registrul Comertului din Polonia cu numărul 146850432, cod fiscal: 5252575205, in calitate de operator de date cu caracter personal, are obligatia de a prelucra, in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra. Persoana responsabila cu protectia datelor cu caracter personal: Maciej Kaczmarski, e-mail: iod@mirjan24.com

Mai multe detalii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre MIRJAN 24 SP.Z.O.O. prin intermediul website-ului pot fi regasite in cadrul Politicii de confidentialitate disponibila la urmatoarea adresa web: https://www.mobilier-mirjan24.ro/content/8-politica-de-confidentialitate

Pentru mai multe informatii si solicitari cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, va puteti adresa in scris avand in vedere urmatoarele date de contact: Maciej Kaczmarski, e-mail: iod@mirjan24.com sau prin transmiterea unei solicitari la adresa sediului MIRJAN24 SP.Z.O.O. (Łęka Mroczeńska 102, 63-604 Baranów, Polonia).

§9 Jurisdicție

9.1. Toate vânzările Societății sunt considerate ca având loc la sediul firmei, care constituie și locul unde obligația a luat naștere sau aceea a locului plătii.

9.2. Orice litigiu apărut între cumpărători și Societatea se vor rezolva pe cale amiabilă.

9.3. În cazul în care părțile nu au reușit să soluționeze litigiul pe cale amiabilă, acesta se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

§10 Transferul dreptului de proprietate

Transferul dreptului de proprietate asupra produselor comandate de pe site-ul web va avea loc la momentul încheierii contractului de vânzare la distanță, respectiv la momentul primirii de către cumpărător a mesajului care confirmă primirea comenzii, în conformitate cu dispozițiile clauzelor 1.8. și 3.6. de mai sus.

§11 Legislația aplicabilă

Legile aplicabile sunt Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță,, Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor), Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 2016/679 și Ordonanța de Urgență nr. 140 din 28 decembrie 2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.

§12 Garanția produselor

12.1. În conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgentă nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, vânzătorul răspunde faţă de cumpărător pentru orice neconformitate care există în momentul livrării bunurilor şi care este constatată în termen de doi (2) ani de la data respectivă.

12.2. În caz de neconformitate, cumpărătorul are dreptul de a beneficia de aducerea în conformitate a bunurilor, de a beneficia de o reducere proporțională a prețului sau de a obține încetarea contractului în condițiile prevăzute de lege. Potrivit prevederilor legale, printre altele, consumatorul are dreptul să solicite încetarea contractului sau restituirea întregului preț achitat, dacă lipsa conformității este minoră. Pentru a beneficia de măsurile corective, consumatorul are obligaţia legală de a pune produsul la dispoziția vânzătorului, pe cheltuiala acestuia din urmă.

12.3. Garanția poate fi solicitată în baza facturii fiscale primite sau în baza oricărui alt document doveditor.

12.4. Garanţia produsului nu se extinde asupra componentelor consumabile şi subansamblelor casabile daca la livrarea produsului, acestea nu prezintă niciun defect.

12.5. Nu se acordă măsuri corective pentru produsele defectate în perioada de garanţie, în următoarele circumstanţe:

 • dacă consumatorul nu poate să facă dovada achiziționării produsului de la Mirjan24;
 • deteriorări şi/sau defecţiuni datorate transportului necorespunzător efectuat prin grija consumatorului;
 • defecţiuni provocate de cumpărător prin instalarea, utilizarea şi operarea greşită a produsului, fără a respecta instrucţiunile de utilizare/montaj/instalare;
 • omiterea înlăturării sistemului de blocare folosit doar în timpul transportului (acolo unde este cazul);
 • defecțiuni apărute ca urmare a neefectuării planului de întreţinere a produsului conform instrucţiunilor producătorului sau cauzate de efectuarea necorespunzătoare a întreținerii produsului;
 • utilizarea produsului în condiţii de mediu improprii sau a parametrilor tehnici în afara valorilor recomandate de producător (temperatură, lumina directa a soarelui pentru o perioada indelungata, umiditate ridicată, aerisire etc.);
 • utilizarea produsului pentru îndeplinirea unor scopuri comerciale și alte asemenea;
 • defecţiuni apărute în urma prezenţei accidentale ale unor corpuri străine în produs sau vietăți;
 • fenomene naturale/calamităţi/situații speciale (exemplificate, dar nu limitativ: inundaţii, cutremure, incendii etc.);
 • constatarea neconformităţii după expirarea unui termen de 1 an de la data livării produsului, în cazul în care consumatorul nu va putea efectua dovada faptului că neconformitatea exista la momentul livrării produsului, poate duce la pierderea garanţiei, în condiţiile legii;
 • pentru neconformităţile obiective astfel cum acestea sunt prevăzute de lege (precum, dar fără a se limita la: calitate inferioară, necorespundere cu descrierea mostrei/modelului; lipsa ambalajelor, accesoriilor, instrucţiunilor de instalare şi/sau alte instrucţiuni pe care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil să le primească; orice alt defect/deficienţă/lipsă) dacă acestea au fost acceptate în mod expres şi separat de către consumator la momentul încheierii contractului de vânzare;
 • nerespectarea obligaţiei legale a consumatorului de punere a produsului la dispoziţia vânzătorului.

12.6. În cazul în care produsele sunt achiziționate de persoane juridice sau de alte forme de organizare a activităților profesionale, lucrative, comerciale etc., se vor aplica condițiile privind garanția aferentă relațiilor dintre profesioniști, astfel cum acestea sunt prevăzute de Codul civil român. Cu toate acestea, condițiile prevăzute la pct. 12.5. de mai sus, se aplică în mod similar și persoanelor juridice sau altor forme de organizare a activităților profesionale, lucrative, comerciale etc.