Cine este administratorul datelor tale cu caracter personal?

Administratorul, și anume entitatea care decide cum vor fi utilizate datele tale cu caracter personal, este MIRJAN 24 SP. Z O.O.  cu sediul la 63-604 Baranów, Łęka Mroczeńska 102 (în continuare „Noi”, „Mirjan24” sau „Societatea”) operator al platformei comerciale online disponibile la adresa www.mirjan24.pl în continuare „mirjan24”

 

Cum ne poți contacta, pentru a obține mai multe informații privind prelucrarea datelor tale cu caracter personal?

Scrie Inspectorului Datelor cu Caracter Personal desemnat de noi. Datele sale de contact:

Maciej Kaczmarski, email: iod@mirjan24.com, adresa de corespondență: Inspector Protecție Date Mirjan24 63-604 Baranów, Łęka Mroczeńska 102.

 

De unde avem datele tale?

Le-am primit de la tine benevol în legătură cu achizițiile efectuate de tine pe mirjan24, fără necesitatea înregistrării prealabile și a deținerii unui cont pe baza formularului de cumpărare din coșul de cumpărături.

 

Care este scopul și baza legală a prelucrării datelor tale cu caracter personal de către mirjan24?

Putem prelucra datele tale cu caracter personal, deoarece acest lucru este necesar pentru executarea contractului încheiat cu tine în legătură cu realizarea de mirjan24 a tranzacției de cumpărare fără necesitatea înregistrării prealabile și a deținerii unui cont pe mirjan24, inclusiv pentru:

 • permiterea prestării serviciului pe cale electronică și pentru utilizarea mirjan24, inclusiv realizarea tranzacției pe platforma noastră comercială și pentru realizarea plății pentru produsele vândute în magazinul online mirjan24;
 • asigurarea deservirii tranzacției și soluționarea problemelor tehnice;
 • realizarea contractelor încheiate în cadrul contractului de vânzare cu alți utilizatori mirjan24
  sau în cadrul contractului de vânzare în magazinul mirjan24;
 • realizarea în cadrul programului de asistență a protecției consumatorului de ex. TrustedShops
 • asistența reclamației pe mirjan24 sau în magazinul mirjan24 în cazul în care depui o reclamație;
 • asistența cererilor pe care ni le adresezi (de ex. prin formularul de contact); pentru a te contacta, inclusiv în scopuri legate de prestarea de servicii.

În plus, prevederile legale ne impun să prelucrăm datele tale cu caracter personal în scopuri fiscale și contabile. Prelucrăm datele tale cu caracter personal în scopurile indicate mai sus, pe baza interesului legal justificat al mirjan24, care este:

 • asigurarea asistenței serviciilor de plată;
 • garantarea siguranței serviciilor, pe care le prestăm pentru tine pe cale electronică, inclusiv respectarea regulilor interne ale mirjan24 și combaterea fraudelor și abuzurilor și garantarea siguranței traficului;
 • efectuarea de cercetări și analize mirjan24 printre altele prin prisma funcționalității platformei comerciale, a îmbunătățirii funcționării serviciilor sau estimării principalelor interese și nevoi ale vizitatorilor;
 • asistența cererilor tale transmise în special departamentului de asistență comercială și prin formularul de contact în situația, în care acestea nu sunt legate direct de executarea contractului;
 • recuperarea creanțelor; desfășurarea procedurilor judiciare, de arbitraj și mediere;
 • întocmirea unor analize statistice;
 • păstrarea datelor în scop de arhivare și asigurarea decontărilor (demonstrarea îndeplinirii de către noi a obligațiilor rezultate din prevederile legale).

Pe baza și doar dacă îți exprimi acordul în acest scop, Societatea prelucrează datele tale cu caracter personal în scopul:

înregistrării datelor în fișiere cookies și al colectării datelor din paginile www și aplicațiile mobile

Trebuie să ne furnizezi datele tale cu caracter personal?

Societatea are nevoie ca tu să furnizezi adresa de email, prenumele, numele, adresa de livrare pentru a putea încheia și executa contractul încheiat cu tine, în legătură cu fiecare tranzacție efectuată de tine pe mirjan24, fără necesitatea înregistrării prealabile și a deschiderii unui cont. Dacă din orice motiv nu furnizezi aceste date cu caracter personal, din păcate nu vom putea încheia un contract cu tine și în consecință nu vei putea utiliza mirjan24 în modul descris în propoziția anterioară. Dacă acest lucru este impus prin prevederile legale, îți putem solicita furnizarea altor date necesare de ex. din punct de vedere contabil sau fiscal. În sfera rămasă, furnizarea datelor tale este benevolă.

 

Care sunt drepturile tale față de mirjan24 în privința datelor prelucrate?

Garantăm îndeplinirea tuturor drepturilor tale rezultate din regulamentul general de protecție a datelor, și anume dreptul de acces, de corectare și ștergere a datelor tale, de limitare a prelucrării acestora, dreptul de transfer al acestora, de a nu face obiectul luării unei decizii automatizate, inclusiv de profilare, precum și dreptul de a exprima opoziția față de prelucrarea datelor tale cu caracter personal.

Poți exercita aceste drepturi, când:

 • în raport cu solicitarea de corectare a datelor: observi că datele tale sunt incorecte sau incomplete;
 • în raport cu solicitarea de ștergere a datelor: Datele tale nu vor mai fi necesare în scopurile, pentru care au fost colectate de Societate; îți retragi acordul pentru prelucrarea datelor; notifici opoziția față de prelucrarea datelor tale; Datele tale vor fi prelucrate neconform legii; datele trebuie șterse în scopul îndeplinirii obligației rezultate din prevederea legală sau datele au fost colectate în legătură cu prestarea serviciilor pe cale electronică oferite unui copil;
 • în raport cu solicitarea de limitare a prelucrării datelor: observi că datele tale sunt incorecte - poți solicita limitarea prelucrării datelor tale pe o perioadă care să ne permită să verificăm corectitudinea datelor tale; Datele tale vor fi prelucrate neconform legii, însă nu vei dori ca acestea să fie șterse; Datele tale nu ne vor mai fi necesare, însă îți pot fi ție necesare pentru protecție sau urmărirea unor pretenții; sau vei depune opoziție față de prelucrarea datelor – până la momentul stabilirii dacă bazele legal întemeiate pe partea noastră sunt superioare față de baza opoziției;
 • în raport cu cererea de transfer al datelor: prelucrarea datelor tale are loc pe baza acordului tău sau a contractului încheiat cu tine și această prelucrare are loc în mod automat.

 

Ai dreptul să depui o plângere în legătură cu prelucrarea de către noi a datelor tale cu caracter personal către organul de supraveghere, reprezentat de Inspectorul General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal (adresa: Inspectorul General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, ul. Stawki 2, 00-193 Varșovia).

 

În ce situații te poți opune față de prelucrarea datelor tale?

Ai dreptul să depui o opoziție față de prelucrarea datelor tale cu caracter personal, când prelucrarea lor are loc pe baza unui interes legal întemeiat sau în scopuri statistice, iar opoziția este întemeiată de situația deosebită, în care te-ai regăsit.

 

Cui punem la dispoziție datele tale cu caracter personal?

Scoietatea poate pune la dispoziție datele tale cu caracter personal entităților care sprijină Societatea în prestarea serviciilor pe cale electronică, adică acelora, care asigură servicii de plată, prestează servicii de consultanță sau audit. Societatea poate transmite datele tale cu caracter personal organelor publice care combat fraudele și abuzurile și entităților externe de ex. care protejează siguranța datelor sau creatorilor de software pe baza unui contract corespunzător de încredințare a datelor cu caracter personal sau a unei împuterniciri.

 

Pentru ce perioadă păstrăm datele tale cu caracter personal?

Societatea păstrează datele tale cu caracter personal în legătură cu efectuarea ta a unei tranzacții pe mirjan24 fără înregistrare prealabilă și fără crearea unui cont, pe perioada necesară pentru realizarea tranzacției respective și pe perioada, în care este posibilă urmărirea pretențiilor în legătură cu executarea contractului, încheiat în urma tranzacției, maximum 3,5 ani de la data efectuării tranzacției.

În plus, datele pot fi păstrate de noi în scopul combaterii abuzurilor și fraudelor, în scopuri statistice și de arhivare pe o perioadă de 5 ani de la data încheierii valabilității contractului sau a unui eveniment care conduce la necesitatea acestei prelucrări.

Totodată, în scopul decontării, vom păstra datele pe perioada, în care mirjan24 are obligația să păstreze datele sau documentele care le conțin pentru documentarea îndeplinirii cerințelor legale, inclusiv permiterea controlului îndeplinirii acestora de către organele publice.

 

Transmitem datele tale către state din afara Spațiului Economic European?

Datele tale cu caracter personal vor fi transmise în afara Spațiului Economic European către Google LLC pe baza protecțiilor legale corespunzătoare, reprezentate de clauzele contractuale standard de protecție a datelor cu caracter personal, aprobate de Comisia Europeană.

 

Prelucrăm datele tale cu caracter personal în mod automat (inclusiv profilare) într-un mod care influențează drepturile tale?

Datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate în mod automatizat (inclusiv prin profilare),

însă acest lucru nu va produce față de tine niciun efect juridic și nu va influența major în mod similar situația ta.

Profilarea datelor cu caracter personal de către mirjan24 constă în prelucrarea datelor tale cu caracter personal (de asemenea în mod automat), prin utilizarea acestora pentru evaluarea anumitor informații de marketing despre tine, în special pentru analiza sau prognoza preferințelor și intereselor personale și a traficului pe pagina web.